srpski SRPSKI   |   english ENGLISH   |  ESPAÑOL ESPAÑOL
Untitled Document
OBLAST RADA


Bavimo se pružanjem pravnih saveta i zastupanjem fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, a naročito u sledećim oblastima:

Trgovinsko i poslovno pravo (osnivanje privrednih društava, promene u privrednim društvima, likvidacija privrednih društava, zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre, učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespodenciji, zastupanje u privrednim sporovima)

Obligaciono pravo

  • Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora , kao i svih vrsta ugovora između fizičkih lica)
  • Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja

Poslovi sa nekretninama

  • Zastupanje u svim fazama postupka prometa nekretninama
  • Zastupanje  investitora i pružanje pravnih usluga u svim fazama pripreme lokacija i izgradnje, do uknjižbe

Zastupanje u poslovima intelektualne svojine
Ostvarenje i zaštita autorskih prava i prava industrijske svojine

Nasledno pravo (sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku)

Porodično pravo (pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka; pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava)

Radno pravo (pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima)

Poresko pravo (pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima pred Poreskom upravom i pred sudovima)

Krivično pravo

  • Zastupanje u svojstvu branioca u krivičnim predmetima
  • Zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima

Privredni prestupi /Prekršaji
Zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima i u prekršajnim postupcima