srpski SRPSKI   |   english ENGLISH   |  ESPAÑOL ESPAÑOL
NAŠ TIM
Ljubiša D. Vučetić, advokat

Obrazovanje

 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1981.g.
 • Završio postdiplomske specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje ,, Specijalista za ugovore u međunarodnoj trgovini ,, 1984.g.
 • Položio pravosudni ispit 1985.g.
 • Pohađao Specijalistički kurs za patentne zastupnike 1990.g.

Advokatska komora

 • Upisao se u imenik Advokatske komore Beograda 1989.g.

Poznavanje jezika

 • Služi se engleskim jezikom.
Ana Lj. Vučetić Mihailović, advokat

Obrazovanje

 • Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001.g.
 • Položila pravosudni ispit 2004.g.

Advokatska komora

 • Upisala se u imenik Advokatske komore Beograda 2004.g.

Poznavanje jezika

 • Govori engleski jezik.

Vesna Vučetić, sudski tumač - prevodilac za španski jezik
 

Obrazovanje

 • Diplomirala na filološkom fakultetu u Beogradu 1980. g.
 • Sudski tumač za španski jezik od 1984. g.