Oblasti rada

Privredno pravo i izvršni postupak

Pružanje pravnih saveta iz oblasti privrednog prava, izrada Opštih i pojedinačnih akata
pravnih lica, osnivanje privrednih društava, promene u privrednim društvima, stečaj i
likvidacija privrednih društava, zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne
registre, pružanje konsultantskih usluga iz oblasti privrednog prava, učestvovanje u
poslovnim pregovorima, Izrada svih vrsta Ugovora iz oblasti privrednog prava,
zastupanje klijenata u privrednim sporovima kao i postupcima prinudnog izvršenja i
obezbeđenja potraživanja.

Poslovi sa nekretninama

  • Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora , kao i svih vrsta ugovora između fizičkih lica).
  • Zastupanje u postupcima  naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja.

Obligaciono pravo

  • Zastupanje u svim fazama postupka prometa nekretnina.
  • Zastupanje  investitora i pružanje pravnih usluga u svim fazama pripreme lokacija i izgradnje, do uknjižbe.
  • Zastupanje u postupku pred Katastrom nepokretnosti.

Intelektualna svojina

Ostvarenje i zaštita autorskih prava i prava industrijske svojine, Izrada Autorskih, izdavačkih i svih drugih ugovora iz oblasti intelektualne svojine.

Nasledno pravo i vanparnični postupci

Pružanje pravnih saveta iz oblasti vanparničnih postupaka,  a naročito sastavljanje testamenata / zaveštanja, Ugovora o doživotnom izdržavanju, Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, pokretanje i zastupanje stranaka u ostavinskim postupcima, pokretanje i zastupanje stranaka u postupku deobe zajedničke imovine, uređenja upravljanja i korišćenja zajedničke stvari kao i u ostalim vanparničnim postupcima .

Porodično pravo

Pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele zajedničke imovine stečene u toku trajanja braka, sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima za uređenje vršenja roditeljskog prava, postupcima za utvrđivanje očinstva i materinstva, postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

Radno pravo

Pružanje pravnih saveta iz oblasti radnih odnosa, izrada svih pojedinačnih i opštih akata Poslodavaca , zastupanje u radnim sporovima zaposlenih, radno angažovanih lica kao i Poslodavaca. Pružanje pravnih saveta i u povezanim oblastima prava uzbunjivanja, zlostavljanja na radu kao i u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Upravno pravo

Pružanje pravnih saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred državnim organima, organima autonomne pokrajne i lokalne samouprave u različitim vrstama upravnih postupaka. Pružanje pravnih saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica u upravnim sporovima.

Poresko pravo

Pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima pred Poreskom upravom i pred sudovima.

Krivično pravo

Pružanje pravnih saveta i zastupanje u svojstvu branioca i zastupanje oštećenih u
krivičnim predmetima.

Privredni prestupi i prekršaji

Pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima po privrednim prestupima i u prekršajnim postupcima.

O nama

Advokatska kancelarija Vučetić osnovana je 1989. godine u Beogradu. Naš tim čine advokati sa višedecenijskim stručnim iskustvom koji zajedno sa advokatskim pripravnicima, sudskim veštacima i sudskim tumačima – stalnim saradnicima, na visoko profesionalan i efikasan način zastupaju svoje klijente, domaća i strana fizička i pravna lica u više pravnih oblasti.

Kontaktirajte nas

COPYRIGHT 2022